Competitief, maar geen concurrenten

April 15, 2011
by

0

Ik schreef een stuk voor onze associatie van melkveehouders hier in Portugal, APROLEP. Competitief, dat moet iedere boer zijn, maar voor een gezonde sector is een diverse en over het land verspreide melkproduktie gunstig. In Portugal is melkproduktie verdeeld: een derde van de melk komt van de Azoren, gekarakteriseerd door jaarrond grazen, een derde van […]

Posted in: Uncategorized

Megastallen

April 15, 2011
by

0

Op NetwerkPlatteland / GUUS en op Boerderij discussie over megastallen van mijn hand. Mijn 10 tegenstrijdige waarheden over megastallen  Megastallen: wie het níet weet mag het zeggen fragment uit Boerderij stukje: Tegenstrijdig, en toch ben ik het met alle punten eens. Zouden niet veel mensen die twijfels, vragen, paradoxen gemeen hebben? In plaats van vragen […]

Posted in: Uncategorized

Lokaal

March 16, 2011
by

0

Ik was op bezoek in Tanzania. Langs de asfaltbaan die dwars over de savanne Nairobi in Kenya en Arusha in Tanzania verbindt, ligt deze markt. Hier moesten we zijn volgens de buschauffeur, en we werden prompt uit de bus gezet. We maakten een rondje over de markt, langs de groente op kleedjes en in wasteilen, […]

Posted in: Uncategorized

Werken boer-burger-allianties?

March 16, 2011
by

0

Deze discussie van mijn hand verscheen -in verkorte vorm- op Boerderij.nl. ‘Nieuwe allianties’, boer-burgerinitiatieven, community supported agriculture: de dure woorden zijn niet van de lucht. Maar werkt het ook? En zijn sympathieke initiatieven op te schalen, of moet dat juist níet? Een discussie. Hoe krijgen we een groter aandeel van de uitgegeven voedseleuro bij de […]

Posted in: Uncategorized

Food, complexity, social media

January 16, 2011
by

2

Mijn associaties met achtereenvolgens Food, complexity and social media. Gemaakt met wordle ter voorbereiding op sparring sessie 18 januari. Mijn vragen zijn dit weekend weer actueler dan ooit. De zich uitbreidende dioxinecrisis maakt problemen op de moeilijke varkensmarkt acuut. Op Foodlog, Boerderij.nl wordt druk gedebatteerd. Morgen is er crisisberaad. Is dit een oprispinkje, of een […]

Posted in: Uncategorized

Buijink over Europa

January 7, 2011
by

0

Onze hoogste ambtenaar op het ministerie van EL&I schreef een nieuwjaarsartikel dat stemt tot nadenken. Het is een pleidooi voor een sterk en open Europa, waar ik het helemaal mee eens ben. Daarvoor zijn wel ingrijpende hervormingen nodig, ook al eens. Een goede visie dus? (Hier gaat het over: Pieken in Europa, Chris Buijink, gepubliceerd in […]

Posted in: Uncategorized

Zuckerman over Internet normen

January 7, 2011
by

1

Vandaag las ik een stuk wat paste bij een aantal van de vragen rond “Moet de expert zich mengen in het online debat?”  Gedrag en sociale normen liggen nog niet vast op internet, zegt Zuckerman. Ethan Zuckerman is oprichter van Global Voices, een super blog aggregator, luidspreker voor stemmen vanuit landen waar we anders niks van […]

Posted in: Uncategorized