GLB for dummies, historie

Posted on Friday, 8 July, 2011 by

0


Van produceren naar reguleren

Landbouwproductie in europa. Er was te weinig, na de Tweede Wereldoorlog. Om de productie op te krikken werd boeren een zekere, faire prijs geboden. Dat was zo succesvol dat er teveel productie kwam. Om de boterbergen enzovoorts weg te werken werd de hoeveelheid die boeren mochten produceren aan banden gelegd; gereguleerd. De melkquota stammen uit 1984.

Van gereguleerde naar open markt

Onder invloed van dit beleid gingen de kosten van productie in Europa steeds meer uit de pas lopen met de rest van de wereld. Europese boeren werden duur, andere landen konden het goedkoper, maar konden toch niet concurreren vanwege de subsidies die europese boeren kregen. In 1992 maakte de MacSharry hervorming een begin met ontkoppeling: betalen voor productie werd omgezet in directe inkomenssteun aan boeren. ‘Fort Europa’ werd toegankelijker, exportsubsidies zijn afgebouwd. De EU werd uitgebreid tot 27 lidstaten. Ondanks kritiek op het beleid werd -door een deal tussen Frankrijk en Duitsland in 2003-  boerensteun tot 2012 zeker gesteld. Nu, 2011 en 2012 zijn een belangrijke periode voor het bepalen van het beleid tot 2020.

GLB

Dit geheel van marktordening en de daarmee verbonden subsidies voor de landbouwsector is sinds 1962 bekend onder de naam GLB, gemeenschappelijk landbouw beleid. In het engels ‘CAP’ en zuideuropa vaak ‘PAC’. Het totale budget voor het GLB is aanzienlijk: van 71% van het totale EU budget in 1984 tot een verwachte 33% in 2013. Het GLB bestaat uit twee pijlers: marktordening en directe inkomenssteun (pijler 1, driekwart van het geld) en plattelandsontwikkeling (pijler 2, ongeveer 1 kwart).

Fischer Boel: opener, competitie en groei

Onder de vorige landbouwcommissaris mevrouw Fischer Boel was het beleid gericht op competitie en groei. De globalisering leidt tot opener markten; Europa moet snel concurrerend produceren om mee te kunnen doen. De ‘garantieprijs’ voor producten (interventie) is systematisch omlaag gebracht naar echt een laatste redmiddel. Regulering van hoeveelheden productie wordt  verruimd en losgelaten. Alles is erop gericht dat marktsignalen uit de wereld beslissingen van boeren gaan leiden.

Ciolos: én groen en sociaal 

De huidige landbouwcommissaris meneer Ciolos heeft aan ‘competitie en groei’ de woorden ‘groen en sociaal’ toegevoegd. Hij heeft duidelijk meer oog voor de leefbaarheid van het platteland en de noden van kleine boeren -hij kan niet anders met Roemeense en Franse wortels. De uitspraak “The CAP is not just for farmers, it is for all EU citizens – as consumers and taxpayers.” is van hem. Hij noemde in 2010 de volgende uitdagingen voor het GLB: food production, globalisation, the environment, economic issues, a territorial approach, diversity and simplification.”

 

Advertisements
Posted in: Uncategorized