Het GLB begrijpen

Posted on Monday, 27 June, 2011 by

0


Ik ben géén GLBwatcher en zeker geen beleidskenner. Maar ook geen leek: de blog van mevrouw Fischer-Boel, de vorige EU-landbouwcommissaris, vond ik toendertijd  interessant. (Ciolos doet helaas niet aan bloggen.) Een handvol europese commentatoren van het GLB of liever van de Common Agricultural Policy staan in mijn rss reader. Al maandenlang volg ik zo’n beetje het GLB nieuws. Ik ben bij informatiebijeenkomsten geweest van ministeries van landbouw in Nederland en in Portugal. Ik lees veel van de  bijdragen op de GLB Linkedin discussiegroep. Bij discussiestukken door mij op Boerderij.nl en netwerkplatteland komen GLB onderwerpen langs en laatst heb ik een discussie geinitieerd met de titel: “GLB, gemeen of schappelijk“. Bovenal ben ik als melkveehouder in Portugal begunstigde van de directe inkomenssteun.

DESONDANKS kan ik lang niet alle nieuws van het GLB begrijpen.

Ciolos met zijn Roemeense en Franse wortels heeft meer oog voor noden van kleine boeren en een leefbaar platteland in vergelijking met Fischer-Boel, die vooral op open markten gericht was. Naast concurrentiekracht en voedselzekerheid staan nu ook duurzaam en sociaal hoog in het vaandel. Maar is er sprake van een echte ombuiging naar meer regulering?

 

Er is veel jargon, soms dringt de vraag zich op of we wel allemaal hetzelfde bedoelen met termen als maatschappelijke prestaties, green growth, level playingfield. Als je net zo’n beetje de verschillen in positie tussen de lidstaten hebt uitgepuzzeld, zijn juichende persberichten dat Bleker helemaal op één lijn zit met Frankrijk en met Polen verwarrend. Die berichten lijken ook in tegenspraak met de berichten van de G20 bijeenkomst van landbouwministers, waar Frankrijk zich sterk zou hebben gemaakt voor regulering. Mijn collega melkveehouders hier in Portugal pleiten nog voor behoud van de melkquota, wat volgens de LTO een kansloos achterhoedegevecht is.

Hoe kan ik het GLB beter begrijpen?  Misschien dat erover schrijven kan helpen. Mijn vragen zijn voorlopig: Wie zijn, de spelers in Nederland en Europees gezien? Wat is hun inzet?

Advertisements
Posted in: Uncategorized