Wat doe ik en wat wil ik

Posted on Saturday, 11 June, 2011 by

5


Als mensen me vragen wat ik doe kan het antwoord heel verschillend uitvallen. De kortste versie is: ik mobiliseer kennis. Een uitgebreide versie van dit moment volgt hier.

Wat doe je?
Ik help om netwerken online vindbaar en bruikbaar te maken. De netwerken bestaan uit mensen en organisaties die iets te maken hebben met landbouw en het platteland.

Formele netwerken, informele losse netwerken en nieuwe connecties

Het kan gaan om formele verbanden zoals een boerenorganisatie, studieclub of cooperatie te ondersteunen met een strategie voor sociale media. Maar vaker nog gaat het om losse, informele netwerken. Zoals netwerken die offline, in het echte leven, allang bestaan, maar waar online nog niks of weinig van te vinden is. Door (een klein deel van) de activiteiten van zo’n groep op Internet te ‘rapporteren’, of een deel van de interactie op Internet te laten plaatsvinden, worden deze netwerken beter vindbaar voor anderen. En hopelijk ook beter bruikbaar voor de mensen die ervan gebruik maken.

Waarom?

De volgende vraag zou kunnen zijn: Waarom in hemelsnaam nog meer geklets op het web?

De functies van het platteland (natuur, ondernemen, wonen, landbouw, recreatie) kunnen elkaar versterken of juist op gespannen voet met elkaar staan. Nuttig dus, als gebruikers van het platteland een beeld hebben van de andere gebruikers.

Dit zijn mogelijke ‘einddoelen’ in welke richting ik hoop te bewegen:

Een vitaal en leefbaar platteland. Landbouw draagt bij aan de cultuur: AgriCultuur

Dilemma’s voor platteland en landbouw zijn zichtbaar zodat afwegingen met groter begrip van het gehele systeem en in openheid plaatsvinden

Boeren staan midden in de maatschappij en zijn veerkrachtig. Ze anticiperen op verandering: keten, burger, politiek, andere landen, wereld.

Wat dóe je dan?

Wat zijn dan mijn dagelijkse bezigheden? Ik zit de hele dag op twitter en ik schrijf wel eens stukjes. Of: Boeren en andere betrokkenen bij platteland helpen online een identiteit en aanwezigheid te vormen. Onderling verbinden en proberen te werken als een ‘versterker’.

  • -luisteren, webcare, light community beheer en informeel leren
  • -content vindbaar aanbieden, bundelen, tussen netwerken overhevelen
  • -onderwijzen en coachen
  • -organisatie ondersteuning / advies
  • -over allerlei platformen (sites, apps, twitter en sociale netwerken als facebook en linkedin)
  • -het is geen marktplaats van het zijn geen transacties maar conversaties
  • -werk van zeer velen en met zeer velen

En hoe gaat dat verder?

Hoe zie je dat in de toekomst? Ik volg met interesse hoe het internet ontwikkelt en welke veranderingen dat teweeg brengt in de wereld, en andersom. Vooral op het gebied van landbouw en platteland. Twee ontwikkelingen hebben mijn speciale aandacht:

Van voorlichting naar peer-learning en zelfactualisatie

Ik zie sociale media als dé manier om landbouwvoorlichting weer meer bij de boer  te krijgen, in plaats van bij voer-, fyto- en farmabusiness waar het sinds het failliet van de publieke ‘landbouwvoorlichter’ grotendeels is beland.  Ik geloof dat leren van elkaar (peer-to-peer learning) en ‘zelfactualisatie’ belangrijker gaan worden in vergelijking met formele vormen van kennisoverdracht.

Naar Europa? 

Door mijn eigen situatie als boerin en wonend in Portugal, maar werkend in ‘online Nederland’, ervaar ik hoe een europees gezichtspunt de kijk op zaken verandert. Al vrij snel zullen ook internationale connecties online zichtbaar worden, en daarmee toegankelijker worden. Emigranten en hun (online) netwerken kunnen een belangrijke voortrekkersrol spelen. Maar ook formelere clubs hebben belangrijke europese contacten. Ik denk bijvoorbeeld aan de ‘rural networks’ in iedere lidstaat, boerenorganisaties (COPA COGEPA) of organisaties van jonge boeren. Ook natuurorganisaties hebben al veel contact met europese tegenhangers. Binnen en rond ieder van deze clubs zal op den duur ook een bepaald gebruik van sociale media ontstaan. Hoe beinvloedt dit het politieke en maatschappelijke krachtenveld? Wat betekent het voor landbouwkennissystemen? Wat betekent het voor landbouw in Nederland, en in Europa?

Advertisements
Posted in: Uncategorized