Landbouw2.0 Gevolgen van de netwerkwereld voor landbouw en platteland

Posted on Monday, 11 May, 2009 by

6



Vandaag heb ik een praatje gehouden tijdens de Open Koffie georganiseerd door Ambtenaar2.0 op het ministerie van Landbouw (LNV).

Ik voelde me een boodschapper uit ‘de nieuwe wereld’ die komt berichten hoe het ervoor staat en wat er allemaal al gebeurt. En sommige aanwezigen vertrouwden me toe dat ze het voelden alsof hun organisatie het kasteel van Doornroosje was en dat er nog wel harder wakker gekust mag worden….

Anderen hadden het gevoel dat het verkennen van de mogelijkheden toch aardig gelijk op gaat: ieder is aan het experimenteren en pilots, begrijpelijk dat dat nog vooral op eigen terrein is en vooral beperkt tot de eigen groep. De proefprojecten die binnen eigen gelederen van LNV draaien staan hier op een rij. LNV is overigens een grote voorloper onder de ministeries op het gebied van web2.0! Wellicht is dat omdat “mindset2.0” goed past bij boeren. Vervagende grenzen van werk en prive, altijd bereikbaar zijn, en meer op organische groei dan op controle en planning gericht zijn…. voor boeren niks nieuws.

Voor wie er niet was: Het was in feite een samenvatting van, en voortbouwen op dit artikel, verschenen in Boerderij.

Voor wie er wel was: hierboven de slides. Ook hier op Slideshare.
Hier zie je wat er over #openkoffie getwitterd werd (livelink, dus over twee weken vind je onder deze link weer de openkoffie van dán).

Een paar van mijn vragen die bovenkwamen uit de open koffie:

*We leven in een belangrijke transitie. Zowel que inhoud als qua proces is veel in beweging op het gebied van landbouwkennis en -netwerken.

-Hoe houden we bij wat de stand van zaken is?
-Hoe leren we meer over wat er kan en hoe het moet?
-Bijvoorbeeld welke communities hebben de capaciteit om multistakeholder platformen te worden. Onder welke voorwaarden?
-Wat zijn organisatie en verdienmodellen voor de nieuwe ‘non-organisaties’?
-Is er, voor het platteland, een model denkbaar van een lokale webcommunitie die functies van lokale weekblad, buurthuis, kennismakelaar, en streekontwikkeling allemaal ondersteunt? Hoe ziet dat eruit en hoe is dat gefinancierd?

*Content op Internet wordt in toenemende mate voorzien van geotags. Internet was: niet aan plaats-gebonden-content raadplegen vanaf je aan-locatie-gebonden PC. Internet wordt: Content gebonden aan locatie raadplegen én bewerken vanaf je mobiel, overal dus. Hoe wij ons verhouden tot onze omgeving, tot landschap, tot plaats, zal onder invloed hiervan veranderen.

-Wat betekent de combinatie van GIS met gemeenschaps kennis via social media (locative intelligence, geotagging, collaborative maps) voor onze sector, die immers zo duidelijk aan grond is gebonden?
-Is dit een nieuwe kans voor (de recreatieve functies van) het nederlands platteland?

Advertisements
Posted in: LNV, web2.0