Globalisering én herleving regionale economieen

Posted on Wednesday, 11 February, 2009 by

0


Krijn Poppe betoogt dat hij de globalisering nog niet meteen omgevormd ziet worden in een herleving van regionale economieen.

Ik zie de globalisering ook niet stoppen. Toch voorzie ik wél een herleving van regionale economieen. Juist de globalisering, het toenemende aantal interconnecties, zal zorgen voor een herwaardering van de regionale economie. En wel door het medium wat tot nog toe geheel los van afstand en locatie gezien werd, Internet.

Vroeger was er vooral een lokale economie. Landbouwbedrijven waren vaak gemengde bedrijven, kringlopen werden binnen kleine afstanden gesloten. Door opschaling gecombineerd met goedkope mobiliteit, nam de specialisatie toe en werden de geografische eenheden steeds ruimer. Verbeteringen werden vooral gezocht in het stroomlijnen binnen de produktieketen.
Door de complexer wordende wereld, het grotere aantal tussenverbindingen, komt het ketendenken aan zijn plafond. Produktie ketens voor voer, voedsel en energie & chemie beinvloeden elkaar steeds vaker. Concurrerend ruimtebeslag, aandacht voor de niet-landbouw functies van het platteland, de roep om duurzaamheid en dierwelzijn, energie issues. Het boerenbedrijf krijgt steeds meer te maken met zaken die de landbouw sector overschrijden. De keten raakt verstrengeld in andere ketens… zoekend in deze warboel komt de kringloop opeens weer in beeld.

Voeg daarbij de opkomst van het geotaggen op Internet. Na een periode waarin we vooral het feit dat met internet afstand er niet meer toe deed hebben gevierd, komen we er nu achter dat afstand toch wel een factor van belang is. Op Internet wordt in hoog tempo allerlei content voorzien van geotags… Zoals we op marktplaats al kunnen zoeken met een postcode, kunnen we binnenkort allerlei content googlen op grond van geografie. Bovendien zullen ongekende hoeveelheden data geografisch geordend binnen handbereik komen via tools als Google Maps.

Zo komen de mogelijken tot verbeteren van aansluitingen onderling tussen MKB bedrijven in de regio in beeld, waar die tot nu toe voorbehouden waren aan het grootbedrijf met zijn logistieke kunsten. We kunnen we de handige tools van Internet benutten voor het vinden en samenwerken met onze buren. Web2.0 brengt bijvoorbeeld de mogelijheid om zowel vraag als aanbod van niche produkten te bundelen binnen bereik van kleine ondernemers. Selling less of more, regiogebonden web-warenhuizen ook voor voedsel, abonnementen landbouw, regional branding en regional sourcing…
En in de regio is het logischer om niet alleen de keten, maar ook de lokale ‘kringketens’ gaan optimaliseren.

En dan komen de groene en morele overwegingen -die de globalisering niet zullen kunnen remmen- opeens wél om de hoek kijken. De hang naar authenthiek, echt eten. De trend van ´food sovereinity´…

Advertisements