Openheid en onderlinge verbindingen

Posted on Wednesday, 7 January, 2009 by

0


image by jef safi

image by jef safi

Ik heb twee mooie publicaties gevonden. Beide zijn afkomstig uit het ICT4D veld (ICT for Development, ICT voor ontwikkelingssamenwerking),
maar ik merk dat ik ze op dit moment vooral gebruik om mijn denken over web2.0 in westerse landbouw/platteland context verder te helpen.

Het zijn:
1) een raamwerk voor de gevolgen van de steeds meer onderling ‘genetwerkte’ wereld; en
2) voorbeelden daarvan in landbouwvoorlichting.

1) Raamwerk: Open ICT4D (en hier de wiki)

Eindelijk staat het eens allemaal op een rij: “Er verandert veel onder invloed van meer interconnecties. Er zijn dingen mogelijk die voorheen niet mogelijk waren. We moeten als een gek gaan proberen te snappen hoe we dat ten goede kunnen benutten.”

Deze publicatie doet dat met behulp van het concept “openness”

We define Open ICT4D as a way of organizing social activities for development benefits that favour: a) universal over restricted access to communication tools and information; b) universal over restricted participation in informal and formal groups/institutions; and c) collaborative over centralized production of cultural, economic, or other content. Note that we view open ICT4D as a hypothesis.

Een mooi en bruikbaar basisartikel. Heel spannend om Elinor Ostrom ‘s framework voor gebruiksrechten (van recht op gebruik tot en met recht op doorverkoop) weer terug te zien*.

Het onderscheid tussen publieke zaken waarvan je één gebruiker niet kunt uitsluiten (zoals bij radio of veel irrigatiesystemen) en waar dat wel kan, en waar gebruikers elkaar beconcurreren (bij een eindige resource, zoals de gemeenschappelijke graasweide) of elkaar niet in de weg zitten (brug, Internet) is wat mij betreft een sleutel. Het kan ons helpen begrijpen wat de gevolgen van de toenemende verbindingen zijn: alles wordt opener. Als we meer zaken richting non excludable kunnen bewegen, wordt het dus toegankelijker voor iedereen. (zie tabel)

(*Mijn blogtitel, Common Sense, is voor een deel terug te brengen naar een fascinatie voor common goods en besluitvorming (of uberhaupt, sensemaking) daarover. Het lezen van Ostroms heldere artikelen in 1995 en 1996 in Wageningen, maar dan toegepast op irrigatiewater heeft bijgedragen aan die fascinatie.)

De in het artikel genoemde emerging research issues zijn ook weer heel nuttig, om het allemaal op een rij te hebben. Waar ik zelf vooral tegenaanloop zijn  institutional change en sustainability/new business models.

2) FARA inventory on innovative farmer advisory services or systems

Deze inventarisatie vult het raamwerk van de andere publicatie in. Dit is een overzicht van wat er in Afrika gebeurt rond vernieuwend
gebruik van ICT in landbouwvoorlichting. Veel voorbeelden van sms  en voice systemen.

Een quote:

There will never be a ‘one fit for all’ system. But the inventory suggests that systems
which use a voice platform or audio files provide an innovative and promising entry
point to farmer information while the other platforms (SMS and web based platforms)
remain essential to provide a back end offering more detailed information.

Mijn vragen

Wat kunnen we hiermee voor lokale en regionale ontwikkeling in Europa, in Nederland. Wat is anders, wat is hetzelfde? Wat betekent toenemende onderlinge verbondenheid en “openheid” voor onze landbouw? Waar zijn kansen voor polderaars in een veranderende wereld? Wat betekenen de institutional change voor de LNV, LTO, boeren en produktieketens?

Advertisements