Onverwachte ontmoeting…

Posted on Thursday, 11 December, 2008 by

1


Vandaag hebben ik samen met Bev Trayner en David Wilcox social reporting gedaan van een grote conferentie van het Europees Social Fund in Lissabon. Het doel van een Social reporter is om inzichten en verhalen vast te leggen die in een formele setting waarschijnlijk niet naar buiten zouden komen. Door deze online toegankelijk te maken co-creeer je een “sociaal verslag” van een gebeurtenis, maar draag je bovendien bij aan de kwaliteit van conversaties en dialoog, zowel tijdens als na het event. Social Reporters werken in een groep, op informele wijze, met goedkope en makkelijke tools, vanuit een positieve grondhouding, gericht op conversaties. We gebruiken een blog, twitter, flickr, video, foto en pen en papier.

De conferentie gaat vooral over het tegengaan van discriminatie en het aan fatsoenlijk werk helpen van groepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat zijn bevoorbeeld ex-gevangenen, jongeren, asielzoekers. Het was dus onverwacht dat ik Willemien en Marianne tegenkwam, die meewerkten aan een Nederlands project gericht op boerinnen: vrouwen die meewerken in het boeren bedrijf. Deze groep heeft lang niet altijd de papierboel goed geregeld: vaak wordt meegewerkt zonder een inkomen, en zonder dat de vrouw in het bedrijf groeit. Het project “je verdiende loon” heeft dit feit heel duidelijk onder de aandacht gebracht bij alle betrokkenen. Door samenwerking met banken, accountants, en het organiseren van informatieavonden is iedereen nu op de hoogte van hoe het beter kan!

Advertisements