Guus Evalueren

Posted on Monday, 13 October, 2008 by

2


Guus. Vele beelden.

Guus: community rond het thema platteland

Guus begint op gang te komen. Guus moet onder de vele betrokkenen rond platteland in Nederland een community gaan vormen. Het spannende is dat Guus geen emailgroep, forum of zelfs workspace is, maar een soort samenraapsel van web-bouwsteentjes van andere tools. Ik ben deel van de facilitators/redactie/aanjagers van Guus. De komende zes weken gaan we Guus op de been helpen. Uit het plan:

Kennisuitwisseling en vitalisering rond een vitaal platteland. Er is
behoefte om naast een fysiek netwerk en evenementen het continu
uitwisselen van kennis en bouwen en onderhouden van een divers netwerk
te faciliteren. Hiertoe bouwen wij een online community
waar mensen die betrokken zijn bij plattelandsontwikkeling (burgers, ondernemers,
beleidsmakers en wetenschappers) elkaar kunnen vinden en kennis kunnen
uitwisselen. Deze online faciliteit heet Guus. In plaats van het nieuw bouwen van een
eparate plek voor netwerken en kennis, zal Guus de bestaande online toepassingen ontsluiten en met elkaar verbinden.(bron: plan van aanpak, door Ideeel+ en Sanne Roemen)

Evalueren van Guus

Om het effect van Guus te kunnen bepalen, zou het goed zijn een soort ‘baseline’ te hebben. Als we weten hoe het nu gaat, kunnen we straks ook zeggen of het (na x tijd met Guus) beter gaat. Maar hoe meet je dat, kennisuitwisseling en vitalisering? Dan komen we op de discussie over evaluatie van communities of practice. De makkelijk voorhanden indicatoren, zoals aantallen pageviews, aantallen aangemaakte log-ins, aantallen conversaties, zeggen weinig over de “gezondheid” van de CoP. En over de kennisuitwisseling als geheel in een bepaalde sector, nog minder. Er zijn meer kwalitatieve manieren van evaluatie nodig.

Ik heb het volgende idee als een hulpmiddel bij “vaststellen van nut van Guus”.

We kunnen proberen een collectieve moment opname van onze praktijk, ons dagelijks professionele leven, te maken. Ik ben beinvloed door een soortgelijke idee in Knowledge Sharing workshop en door autoethnography als onderzoeksmethode. Het gedetailleerd beschrijven (auto ethnography) van een paar uur of halve dag uit je werkend leven geeft behoorlijk veel aanwijzingen over kennisuitwisseling. Maar we komen uit hele andere soorten banen, functies, met andere context en veranwoordelijkheden. We zullen ook allemaal op een andere manier de via Guus geleerde dingen gaan gebruiken in ons werk en leven. Ieders verhaal op zich geeft dus nooit een goed beeld van wat Guus bijdraagt. Alleen als we de verscheidenheid tonen, kunnen we straks iets laten zien van de betekenis, of het gebrek daaraan, van Guus.

In de KS workshop doen ze het zo:

“we will look at the value or significance of KS approaches (and the KS workshop itself) to us as international development professionals.
How are we getting this done?
In order to get such a joint article done, we benefit from the help of Gerry Toomey, a science writer who will coordinate our efforts and edit the different pieces as a whole. Gerry had short interviews with each of us and just sent us some guidelines so we can work on our individual contributions. For this enterprise we use a wiki set up as a private space. Each of us has a personal page where we can compose or paste in our texts. While we will not be editing anyone else’s text, we are all encouraged to leave comments, questions, suggestions, or words of encouragement on each other’s pages. Gerry will then work with each of us individually on our drafts”

Kent iemand een wetenschapper die hierin geinteresseerd zou kunnen zijn?

Advertisements
Posted in: web2.0