LNV en web2.0 en netwerken

Posted on Tuesday, 8 July, 2008 by

0


Over netwerken, en kennis, en landbouw en de plannen van LNV, een bijdrage van Jeroen Vis van LNV op Ambtenaar2.0 over de plannen:

http://www.ambtenaar20.nl/?p=66

een fragment:

Aanpak

Ik ben nu tot het volgende beeld gekomen. Het project Kennisnetwerk
Vitaal Platteland is voor mij een voorbeeld van “Anders werken”, van
buiten naar binnen werken, van Ambtenaar 2.0. Door in te spelen op de
verschillende niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal)
worden verschillende wensen cq. behoeften duidelijk ten aanzien van
regionale energie en processen. Daarbij is het belangrijk dat LNV
verschillende talen kan gebruiken en de diverse moderne technieken en
software kunnen communicatie en netwerken ondersteunen.

Met de volgende activiteiten ga ik de komende tijd dan ook aan de slag:

 • verbinden van initiatieven uit de regio’s (RIC en eemlandhoeve, kennisloket, regionale transities, netwerk platteland, etc.);
 • het verhaal maken door het faciliteren van meerdere bijeenkomsten;
 • het benutten van bestaande internetmogelijkheden (web2.0) daarbij;
 • werkenderweg bouwen aan het kennisnetwerk;
 • het schetsen van een groeimodel;
 • onderzoeken of gezamenlijke financiering van een kennisnetwerk mogelijk is;
 • het “omvormen” van de kenniswereld (model Cluster Vitaal Platteland) van aanbodgericht naar vraaggericht;
 • acties niet alleen richten op een (cultuur)verandering binnen het
  kennisdomein van LNV, maar ook ten aanzien van regionale afstemming en
  bij beleidsmedewerkers.

Advertisements