Waarom Sociale Media en Landbouw?

Posted on Wednesday, 7 May, 2008 by

0


Wat zijn sociale media eigenlijk?

Sociale media is een overkoepelende benaming voor allerlei tools van het nieuwe Internet of Web2.0, die via technologie mensen met elkaar in contact brengen, en daarbij iets produceren (woorden, zoals bv een forum, of blogs, fotos, videos). Sociale media onderscheiden zich van traditionele media omdat het geheel afhankelijk is van interactie -via technologie- tussen mensen. Dus veel mensen met zijn allen creeren een gemeenschappelijke “pool”, door de interactie onstaan gedeelde waarden in de groep. Dit zijn -in willekeurige volgorde- enkele steekwoorden die sociale media en Web2.0 kenmerken:

user co-creation wisdom of the crowds
the long tail publish then filter miscellany third order organization
folksonomies tag remix globalization
user created content radical decentralization viral spread conversations collaboration
experimenting perpetual beta
cheap (thus numerous) failures creative commons
emergent transparent

Wat is het gevolg van sociale media?

Sociale media hebben in de afgelopen paar jaar een exponentiele groei doorgemaakt, en hebben het Internet veranderd. We gaan niet langer Internetten alleen om informatie te zoeken, maar ook om iets toe te voegen, zoals berichten of een profiel, en om verbindingen te leggen met anderen. Denk bijvoorbeeld aan hoe jongeren elkaar online weten te vinden in Hyves, door iets van zichzelf te publiceren in het publieke domein.

De verwachting is dat de veranderingen op Internet bijdragen aan diepere veranderingen in de maatschappij, sommigen spreken zelfs van een transformatie van hoe we werken en hoe we ons organiseren.

Waarom zoveel ophef maken over sociale media?

De dramatische afname van kosten van ICT, samen met de verbeterde toegang en gebruikersvriendelijkheid hebben informatie en communicatie veranderd van een schaars goed in een overschot.

Veel van onze organisaties (zowel bedrijven als overheden en non-profits) hebben de structuur die ze hebben, omdat er informatie en communicatie stromen beheerd moeten worden. Nu de hoeveelheid en aard van die communicatie en informatie sterk veranderd, zullen organisatie modellen veranderen. Hoe precies, daar is geen overeenstemming over, maar de volgende dingen zijn al zichtbaar:

  • In toenemende mate worden grenzen van organisaties poreuzer; informatie stromen kunnen immers niet langer gecontroleerd worden;
  • Er ontstaan een “netwerk-wereld” waarin mensen en groepen mensen in steeds wisselende samenstellingen groeperen;
  • Geografische reikwijdte van contacten is toegenomen, toename in gepubliceerde info en betere vindbaarheid resulteren in het “long-tail” effect op sociale wijze: zelfs een zeer specifieke interesse kun je delen met andere aficionados.
  • Wat web-publiceerbaar is (tekst, fotos, video, muziek), wordt uiteindelijk gratis. Al biedt de eerste aanbieder het tegen betaling aan, de volgende zal dat gratis doen omdat de kosten van kopieren nihil zijn en de opbrengsten van extra kijkers op een site niet nihil.

Kortom, we leven in spannende tijden, waarin een technologische innovatie grote gevolgen heeft voor de samenleving als geheel.

Goed of slecht?

Volgens sommingen (bv Andrew Keen) wordt het er niet leuker op: een enorme brij aan pulp informatie hoopt zich op op het Internet en echte kwaliteit sneeuwt onder onder geblaat; echte professionals (journalisten, schrijvers, kunstenaars) kunnen niet langer hun brood verdienen met wat ze deden, omdat niemand wil betalen voor hun diensten.

Anderen (bv Clay Shirky) zijn positiever: eindelijk hebben we de tools die onze natuurlijke drang tot sociaal zijn en tot verhalen vertellen, tot samenwerken, mogelijk maken. We moeten de komende jaren flink experimenteren en oefenen met die tools en er zijn wat aanloop problemen hier en daar. De nieuwe mogelijkheden kunnen evengoed ook door en voor negatieve elementen aangewend worden. Maar: er zijn grote en kleine vormen van “delen, samenwerken en collectieve actie” mogelijk, die voorheen niet of veel moeilijker mogelijk waren.

En de landbouw?

Vanzelfsprekend heeft dit ook zijn weerslag op de landbouw en de rurale samenleving. Over sociale media valt heel erg veel te lezen op het Web, maar er zijn relatief weinig auteurs die ingaan op de werkelijke  gevolgen voor een domein waarin ze thuis zijn. Ik ben thuis in het domein van landbouw en lokale (plattelands) ontwikkeling. Met deze blog wil ik inventariseren en documenteren hoe en wat de impact is van de veranderingen, waarvan de inburgering van sociale media de motor is, op de landbouw en het buitengebied.

Advertisements
Posted in: sociale media