Stelling: Nieuwe Internet tools bevorderen (plattelands)ontwikkeling

Posted on Tuesday, 8 April, 2008 by

0


Programme

In de herfst van vorig jaar is in Rome een grote conferentie georganiseerd over Web2forDev, oftewel, de betekenis van web-based tools voor rurale ontwikkeling. Initiatief was onder andere van FAO en CTA. Doel was te verkennen wat deze tools kunnen bijdragen aan netwerken, informatie uitwisseling en samenwerking voor rurale – en landbouwontwikkeling en natuurbeheer.

Twee fragmentjes: het eerste een praktijkvoorbeeld van een groep boeren in Uganda die bepaalde tools hebben omarmd om hun resultaten te verbeteren…

Although the use of Web 2.0 tools within the development sector is still in its infancy some exciting examples were presented at the conference. The BROSDI project in Uganda for example, where a group of farmers started experimenting with modern Information and Communication Technology (ICT) to improve farming. Using a wide variety of communication tools such as websites, SMS, blogs, RSS feeds, Google Maps, Flickr, Picasa and Skype has helped them to strengthen organisation, planning and information sharing within the community which improved their livelihoods considerably.

… het tweede een samenvattende uitspraak over welke tools bestaan, maar welke belangrijke condities nog “opgelost” moeten worden willen de tools ook nuttig zijn.

At the end of the 3-day conference it was concluded that more time was needed to further explore the use of Web 2.0 tools. As Chris Addison, Euforic, summarised it at the end of the day: On the one hand Web 2.0 offers us five key tools – blogs, wikis, tags, feeds and mash-ups, but on the other hand, in order to make the application of the tools meaningful for development, we also have to overcome five key challenges: we need to think about how we involve the right people; if the people we are trying to reach have access in terms of connectivity, infrastructure and language; if people actually will participate; how we structure and organise content; and finally, how we will measure the changes we have made. It is only when we use the afore-mentioned new tools with an approach to overcome the five challenges listed above that we will be able to further enhance development activities.

Het lijkt me leuk om hier op of rond deze blog ónze praktijkvoorbeelden te verzamelen en erover te berichten. Wie kent er voorbeelden uit Nederland waar web2.0 tools worden ingezet voor landbouw, plattelandsontwikkeling of natuurbeheer?

Advertisements
Posted in: Uncategorized