Eerst openbaren, dan pas structureren

Posted on Monday, 7 April, 2008 by

0


(originally posted here http://www.sml201.wordpress.com)

Eén van de inspiratiebronnen voor dit project is een initiatief in Engeland waar een consultant één van zijn opdrachten helemaal in de publieke ruimte heeft gehaald en er een breder, open, onderzoeksproject van maakt.

The Membership Project is een open actie-onderzoeksproject in UK; een onderzoek naar hoe lidmaatschapsorganisaties (alle organisaties die hun business model baseren op leden en hun financiele bijdragen) zullen veranderen onder invloed van sociale media. De hypothese is dat door opkomst van sociale tools op Internet de bereidheid om te betalen voor lidmaatschappen van, bijvoorbeeld, beroepsverenigingen, afneemt. Behalve het thema is vooral ook de aanpak interessant: open en openbare “verkenning” door hardop denken, een zoektocht naar partners en sponsors, al-doende-leren, reis en doel vallen samen.

De aanpak is open en evolutionair: gewoon maar beginnen en gaandeweg beter organiseren. Dat lijkt rommelig, (en inderdaad is de website chaotisch voor de nieuwkomer), maar het betekent dat zowel de deelnemers als de agenda ruimte krijgen naar gelang het “gewicht” wat ze onderweg krijgen. Dus hetgeen of diegene die over langere tijd energie weet te genereren wordt vanzelf prominent… en dat is precies wat je wilt. Door open(baar) te werken, zie je langzamerhand wat mensen interesseert, en dan kun je van daaruit structuur gaan aanbrengen. Eerst openbaren, dan pas structureren en filteren.

Na een opzettelijk “rommelige” start zien ze in The Membership Project drie verschillende lijnen naar voren komen.
1) een onderzoeks lijn
2) een strategische lijn
3) een produkten en diensten lijn

Opbrengsten van 1) zouden kunnen zijn: inzicht in, en een aantal publicaties over het onderwerp -verandering in lidmaatschapsorganisaties. Op grond daarvan willen ze 2) strategie-ontwikkeling doen en daarmee organisaties ondersteunen. Bij 3) willen ze produkten en diensten die aansluiten bij die nieuwe strategie van lidmaatschapsorganisaties, zoals bepaalde web-tools, gaan inventariseren.

Zou een dergelijke aanpak ook voor dit “Sociale Media en Landbouw” project op kunnen gaan? Waarom wel, of niet? Reageer in de comments of blog mee.

(foto: jongvee op ons bedrijf)

Advertisements
Posted in: learning log