Friday, 16 September, 2011
Sunday, 24 July, 2011

GLB for dummies, historie

July 8, 2011
by

0

Van produceren naar reguleren Landbouwproductie in europa. Er was te weinig, na de Tweede Wereldoorlog. Om de productie op te krikken werd boeren een zekere, faire prijs geboden. Dat was zo succesvol dat er teveel productie kwam. Om de boterbergen enzovoorts weg te werken werd de hoeveelheid die boeren mochten produceren aan banden gelegd; gereguleerd. […]

Posted in: Uncategorized

Het GLB begrijpen

June 27, 2011
by

0

Ik ben géén GLBwatcher en zeker geen beleidskenner. Maar ook geen leek: de blog van mevrouw Fischer-Boel, de vorige EU-landbouwcommissaris, vond ik toendertijd  interessant. (Ciolos doet helaas niet aan bloggen.) Een handvol europese commentatoren van het GLB of liever van de Common Agricultural Policy staan in mijn rss reader. Al maandenlang volg ik zo’n beetje […]

Posted in: Uncategorized

Wat doe ik en wat wil ik

June 11, 2011
by

5

Als mensen me vragen wat ik doe kan het antwoord heel verschillend uitvallen. De kortste versie is: ik mobiliseer kennis. Een uitgebreide versie van dit moment volgt hier. Wat doe je? Ik help om netwerken online vindbaar en bruikbaar te maken. De netwerken bestaan uit mensen en organisaties die iets te maken hebben met landbouw […]

Posted in: Uncategorized